10YearsChallenge

#10YearsChallenge之Windows桌面

Posted on Updated on

近日興10 years challenge。隨便打開一個十年前的相簿,現實相就唔多張,反而見到我當年準備由Windows XP升級Windows 7前的電腦桌面遺照。今時今日望返,勾起唔少回憶。同時發覺當年的桌面真係走係潮流尖端,實用性更不在話下……

繼續閱讀文章 »